• multiple linear regression

Multiple linear regression

By |2020-02-03T14:45:39+07:00January 14th, 2020|Machine Learning|

Multiple linear regression สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ จากครั้งที่แล้วเราได้ทำการประมาณแบบ Simple linear regression กันไป

  • เมทริกซ์

เมทริกซ์ สำหรับ Machine learning

By |2019-12-20T16:15:55+07:00December 18th, 2019|Machine Learning|

เมทริกซ์ สำหรับ Machine learning สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน ตอนนี้เราเองก็ได้มีการวางแผนว่าจะมีการเขียนบทความที่เป็นการประมาณการแบบ Multi-linear regression แต่ก่อนที่เราจะไปทำการประมาณการแบบ

อะไรที่คุณยังไม่รู้…แต่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ AI

By |2019-10-22T15:15:00+07:00September 10th, 2019|Cyber Security, Machine Learning|

หากพูดถึง Solution ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกวันนี้ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial intelligent) มาเป็นตัวชูโรง ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการตลาดของเครื่องหลาย ๆ