*** เนื่องด้วยเราให้ความสำคัญในเรื่อง Data Privacy

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จให้ท่านเช็ค Inbox ในอีเมล์ของท่านและกดปุ่มยืนยันสีเขียวด้วยนะคะ  

Demo

ง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอน

  • 1.) กรอกแบบฟอร์มเพื่อ สร้างบัญชีการใช้งาน
  • 2.) กดยืนยันการสร้างบัญชีใน Email Inbox ของท่าน
  • 3.) รอรับ Username และ Password ภายใน1วัน

**** ทางระบบใช้เวลา1วันหลังจากท่านยืนยันตัวการสร้างบัญชีในอีเมล์ ในการActivate Accountเพื่อเข้าใช้งาน iLog Demo