Key Benefits :

โดยกฏหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลสาธารณะจำเป็นที่จะต้องเก็บ log file (ข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต) ดังนั้นจึงเป็นเจ้าของกิจการที่ให้บริการ wifi จึงเข้าข่าย เงื่อนไขดังกล่าวตามกฏหมาย “มาตรา 26” ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของกิจการที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log file) เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง iLog ทำหน้าที่เป็นเสมือน Storage เก็บข้อมูล log ของผู้ใช้งานทุกท่าน โดยตรงตามเงื่อนไขการเก็บ log ตามกฏหมาย พรบ.คอม ฯ ทุกประการ

สามารถจัดการ User ได้เอง เช่น การเพิ่ม,ลด,แก้ไข้ กำหนดวันหมดอายุของ user ระบุตัวผู้งานอินเทอร์เน็ตได้ ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาแอบใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังเก็บ Log อยู่บนระบบ Cloud ทำให้มั่นใจ ได้ว่าข้อมูล Log จะไม่สูญหาย เมื่อ Box เสียหรือพัง

มีหน้ารายงานผลการใช้งาน สามารถนำมาวิเคราะห์สาเหตุต่างๆในองค์กรได้ เช่น ทำไมอินเทอร์เน็ตช้า อีกทั้งสามารถเปิด
case ให้ทางทีมงาน Remote เข้าไป Suppport ที่ตัว Box ได้ ผ่านระบบ Ticket ,Email หรือการโทรได

iLog DPI ทำงานอย่างไร ?

โดยปกติเมื่อเราไปติดต่อซื้อบริการอินเทอร์เน็ต จาก ISP (Internet Service Provider) เช่น AIS ,TOT ,True เป็นต้น ทาง ISP จะส่งคนมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศ หรือที่บ้านของเรา เมื่อทำการติดตั้งและเดินสายเสร็จ ทางคนที่มาติดตั้งจะให้ Router เรามา 1 ตัวทางเราก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC ,Laptop ,Mobile เชื่อมไปที่ Routerเพื่อใช้ออกอินเทอร์เน็ตRouter หลายๆยี่ห้อสามารถส่ง Log ไปเก็บยังอุปกรณ์อื่นๆได้ แต่ในทางกฎหมายแล้วข้อมูล Log จาก Router

ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ เนื่องจาก Detail ของ Log นั้นไม่ครบ เช่น บางยี่ห้อใน Log ไม่เห็น Traffic Log เห็นแต่ Setting Log หรือมองเห็น Traffic Log แต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่า IP นั้นเป็นของใครเนื่องจาก Router นั้นโดยปกติจะมีการแจก IP แบบสุ่ม (DHCP)

เมื่อนำ iLog DPI ไปเชื่อมต่อกับ Router โดยเชื่อมต่อผ่านสายแลน หลังจากเชื่อมต่อ iLog DPI จำเป็นต้องปิด WIFI บน Router เดิม หลังจากเสียบสายแลนจาก Router ไปยัง iLog DPI (LAN 1)ให้ทำการเปิดเครื่อง iLog DPI จะทำการเชื่อมเข้าไปอยู่ในวง IP เดียวกับ Router โดยอัตโนมัติ จากนั้นนำ Port LAN 2 ,LAN 3 ,LAN 4 ไปเชื่อมต่อ ไปยัง Access Point เพื่อใช้กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากนั้นเมื่อมีคนเชื่อมต่อ WIFI มาที่ Access Point เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต iLog DPI จะ Redirect ไปยังหน้า Captive Portal (รูปด้านล่าง)เพื่อLoginก่อนจึงจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

iLog DPI Login Portal

iLog DPI Network Diagram

• ป้องกันการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยระบบ Identifies ที่มีประสิทธิภาพ
• สามารถวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติได้

• ไม่กระทบกับ Network ภายในรับประกันว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่จะไม่ช้าลงแน่นอน
• สามารถรองรับ User ในองค์กรได้ถึง 50 Users พร้อมทั้งมี Dashboard ไว้ค้นหาว่าใครในองค์กรใช้ Bandwidth สูง

• พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Internet Routerทุกยี่ห้อ
• จัดเก็บข้อมูล Log ไว้ในระบบ Cloud สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

• คุณสามารถสร้างและบริหารจัดการ User ได้ด้วยตัวเองรองรับผู้ใช้งานได้ถึง 50 users
• แสดงข้อมูลการใช้งานInternetในรูปแบบกราฟของผู้ใช้งานภายในองค์กรแบบ Real -Time
• จัดเก็บข้อมูล Log ไว้ในระบบ Cloud สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

• จัดเก็บข้อมูล Log เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

• หากมี Audit มาขอ Raw Log ก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ