ในวงการของ Log Analyzer ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ชาว IT และ ผู้ประกอบการที่กำลังเผชิญอยู่นั้นซึ่งเปรียบเสมือน “งมเข็มในมหาสมุทร” นั่นก็คือหาเหตุที่ทำให้องค์กร หรือแอพพลิเคชั่นเกิดความเสียหาย 

บ่อยครั้งที่เหตุการณ์เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ว่าคนในองค์กรยังไม่รู้จักการนำ Big Data มาใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากหน่วยความจำใน Linux ใกล้จะเต็มแล้วหรือ ว่า Code บางช่วงอาจจะผิดก็เป็นได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีนั้นถือเป็นเรื่องที่ท้าทายในหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา

Artboard

แต่จะเกิดอะไรขึ้น อาจทุกคนตั้งค่าแจ้งเตือนเหตุการณ์คลาย ๆ กัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา และแบ่งปันข้อมูลในองค์กร เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในองค์กรในการนำความรู้มาใช้ระบุปัญหาก่อนที่จะส่งผลต่อธุรกิจ 

ซึ่งในบทความนี้จะมาเจาะลึกฟีเจอร์บางส่วนของ iLogให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเครื่องมือ Log Analytic สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ทันท่วงทีได้อย่างไร

ใช้ Log Analyzer ระบุปัญหา

Log Analyzer with ilog

เริ่มจากเข้า iLog.Ai ในหน้า Dashboard จะเห็นกราฟแท่งที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นไปแล้วในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยจะสังเกตุได้ว่ามีกราฟแท่งบางอันที่สูงอย่างผิดปกติ ซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่ามีแบบเจาะลึกเพื่อให้สามารถระบุปัญหาที่มีผลกระทบต่อองค์กรหรือผู้ใช้งานในองค์กรที่กำลังมีปัญหาอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ได้

Solve Problem ด้วย iLog.Ai

สิ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ที่ระบบสรุปมีที่มาที่ไปอย่างไร โดย Log ที่บันทึกได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรนั้นจะเก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความซึ่งในข้อความเหล่านั้นจะบอกถึงผู้ใช้งานเป็นใคร เข้าเว็บไซน์อะไร ทำอะไรบนเว็บนั้นโดย Log Analytic จะนำชุดข้อมูลที่เก็บได้มาแยกออกแล้วสรุปออกมาเป็นกราฟอย่างที่เห็นบนหน้า Dashboard

Log Analyzer with ilog

ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎขึ้นจะช่วยให้ IT หรือผู้ประกอบการเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Log ที่บันทึกได้ในองค์กร และสามารถระบุปัญหาได้อย่างตรงจุด และชัดเจนมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

Manage Log ที่มีความยุ่งยาก

ในขณะที่องค์กรกำลังเติบโตอยู่ จะเริ่มเห็นถึงข้อมูล Log ที่เก็บบันทึกไว้ก็จะมีปริมาณมากขึ้นตาม 

Log Analyzer with ilog

ซึ่งคุณสามารถใช้ iLog ในการเลือกดูข้อมูล และอ่านข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ซึ่งถ้าหากเหตุการณ์ หรือปัญหาที่พบเจอนั้นยังหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ทาง แพลตฟอร์ม มี https://kb.ilog.ai/ และทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security พร้อมให้ความช่วยเหลือ

Summary

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในองค์กรด้วย log analytic เหตุการณ์ที่มีโอกาสสร้างความเสียหายที่แท้จริงจะปรากฎขึ้นในหน้า Dashboard ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในองค์กร

iLog ในปัจจุบันเป็นแพลตฟอร์มของ Log Analytic ที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ลำดับถัดไป

 ตาของคุณแล้วที่จะนำเครื่องมือ Log Analytic เข้ามาช่วยในการพยากรณ์และสืบหาปัญหา (Cyber Security) ที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่าน  ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลองใช้งานได้ง่ายๆ โดยทดลองใช้งาน Dashboard ของ iLog ใน Demo Version ได้ฟรี ที่นี้

Updateข้อมูลด้านCyber Securityได้ก่อนใครที่นี้ !!