อย่าชะล่าใจ!! โดน HACK ข้อมูลสูญเงินเป็นล้าน!!!

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา IBM เผยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโดน Hack ข้อมูล ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็ก โดยเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายเฉลี่ยแล้วกว่า 4 ล้าน ดอลล่าสหรัฐ

โดยการที่ถูกเจาะระบบข้อมูลจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างแน่นอน ในขณะที่ 67% เป็นความเสียหายที่ได้รับในช่วงปีแรก 22% ปีที่ 2 และ 11% ในปีที่ 3 หลังเจอการเจาะข้อมูล

ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาความเสียหายจากการโดนเจาะข้อมูลเพิ่มขึ้น 12% บริษัทขนาดใหญ่เสียเงินไป $ 3.92 ล้าน ส่วนองค์กรขนาดเล็กเสียเงินจำนวน $ 2.5 ล้าน

อย่างไรก็ตามบริษัทที่โดนเจาะข้อมูลนั้นเสียหานเป็นจำนวนเงินกว่า 8.2 ล้านดอลล่าต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวกับสุขภาพได้รับความเสียหายมากกว่า 6.5 ล้านดอลล่า มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น 60%

จากสถาบัน Ponemon, IBM พบว่าสาเหตตุที่โดนเจาะระบบข้อมูลเป็นเพราะว่ากิจกรรมของผู้ใช้งานที่เป็นอันตรายที่สูญเสียเงินเป็นมูลค่ากว่า $ 1 ล้าน และมากไปกว่านั้นจะทำให้ข้อมูลเกิดความเสีย หรือถูกขโมยไป โดยคิดเป็นร้อยละ 51 จากข้อมูลที่โดนเจาะนั้นเกิดจากกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นกว่า 21 %

สถาบัน Ponemon พบอีกว่ามี link ตรงที่เชื่อมต่อระหว่างช่องโหว่กับผู้เสียหาย โดยเฉลี่ยแล้วช่วงเวลาที่เกิดปัญหานั้นจะอยู่ประมาน 279 วัน องค์กรใช้เวลากว่า 206 วันในการวิเคราะห์ส่วน 73 วันที่เหลือใช้ในการปิดช่องโหว่ แต่อย่างไรก็ตามหากใช้เวลาน้อยกว่า 200 วันในการแก้ไขก็จะลดค่าเสียลงกว่า $ 1.2 ล้าน

แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยในการลดใช้ค่าจ่ายหากพบปัญหาแบบนี้

  • สร้างทีมเฉพาะด้านไว้รับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว หาทางแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น
  • ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้จำกัดปัญหาด้านนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งต่อครึ่ง
  • Encrypt ข้อมูล
  • จ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security เข้ามาจัดการ

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน หากมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างมหาศาล

Reference:

https://www.scmagazine.com/home/security-news/data-breach/data-breach-cost-rises-to-4-million-per-incident-u-s-victims-hit-even-harder/