LOG SERVER เครื่องมือที่สร้าง STRATEGY สำหรับองค์กร

Log Server

Log Server นั้นเป็นการบันทึกกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดที่ขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องเก็บจากทุกอุปกรณ์ IT และซอฟแวร์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในแต่ละองค์กรจะต้องคิดค้น Strategies ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเครื่องมือ Log Analyzer เป็นอีกหนึ่ง tools ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ภายในองค์กร ด้วยสามารถประมวลผลลัพท์ของ Log file ได้จำนวนมาก ช่วยให้ประหยัดเวลา และใช้ทรัพยากรซึ่งมีผลกับกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูล

สำหรับท่านไหนที่ยังสงสัยว่า Log คืออะไร  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Log File คืออะไรและสำคัญอย่างไร ?

การใช้ Log File เพื่อสร้าง Strategy อย่างสร้างสรรค์

นอกจากการเก็บ และรักษา Log จากทุกอุปกรณ์ และระบบนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่จะเป็นอย่างไร ? ถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจะใช้ข้อมูลที่มีออกแบบกลยุทธ์ ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้

ดังนั้นควรที่จะเลือกเก็บ Log file ให้ได้เหมาะสมกับ Goal ที่ตั้งไว้ ซึ่งการใช้ Log ออกแบบกลยุทธ์ โดยเริ่มจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเป็นเริ่มต้นที่สำคัญของการทำธุรกิจ

สิ่งที่ต้องคำนึงไว้ว่า Log File ที่เก็บได้ควรเก็บ และรักษาไว้ที่ไหน อีกทั้งยังต้องหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการค้นหา และวิเคราะห์ ดังนั้นกระบวนที่กล่าวมานี้จะช่วยให้สร้างคุณค่าแก่ข้อมูล และมีผลต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบขึ้น

แต่ถ้าหากว่า Log ที่เก็บมานั้นอ่าน และทำความเข้าใจได้ยาก มันก็จะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรไม่มากเท่าที่ควร เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่นเดียวกันจะต้องเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ IT เพื่อที่จะอ่านให้เข้าใจ และเข้าถึง Log ได้ง่าย

การจัดเก็บ Log File ที่ส่งผลดีต่อองค์กร


การเริ่มต้นจัดการ Logs (log Management) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเริ่มใช้ Log เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Log Analyzer) ดังนั้นการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่ง Logs Fileทั้งหมดควรจัดเก็บไว้ในที่เดียว ซึ่งจะง่ายต่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องมือ Log Analyzer

การเก็บ Log file แบบรวมศูนย์ (Log Centralization) ช่วยให้ลดความซับซ้อนในการจัดการ ป้องกัน และการสำรอง Logs Server เพราะช่วยให้จัดการ และป้องกันข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาเดียว และที่ระดับเดียวกัน

โดยการนำ Log file แยกออกมาเก็บในที่เดียวกันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างปลอดภัย และความสมบรูณ์มากขึ้น หากผู้ใช้งานคนใดอยากจะใช้ข้อมูลก็สามารถมาใช้ได้เลยที่ Data Center โดยที่ไม่ไปรบกวนอุปกรณ์ หรือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่ส่ง Logs มาใน Data Center

ดังนั้นถ้านำ Log file ที่มีภายในองค์กรมาออกแบบกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ตอบสนองความต้องการในภาคธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ IT และในขณะเดียวกันทำให้จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

‍Reference:Link