General

Aventure VS

Security Vs Privacy

ทุกวันนี้ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร ในบทความนี้ iLog.Ai จะมีอธิบายความแตกต่างระหว่าง Security และ Privacy อีกทั้งความสำคัญที่มีต่อคุณ องค์กร และลูกผู้ใช้บริการ หากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ก็จะสามารถนิยามง่าย ๆ แบบเบื้องต้นว่า ความปลอดภัยคือการป้องกันด้านข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลลับขององค์กร หรือ Core Bussiness ต่าง ๆ ส่วน Privacy จะเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ User เช่น ที่อยู่ เบอร์มือถือ Email ของผู้ใช้งานเป็นต้น แต่ทว่าถ้าจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ให้เข้าใจมากขึ้น มันจะมีความซับซ้อน และอาจจะมีส่วนบางส่วนที่เหมือนกันอยู่ Security หมายถึงการป้องกันเพื่อต่อต้านการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราสามารถหาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะระบุได้ว่าใครในองค์กรบ้างที่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล Privacy จะให้ความหมายยากหน่อย เพราะว่ารายละเอียดของข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ใช้งานก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันข้อมูล (Data) เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และคลีนิคใช้ระบบที่มีการป้องกันในการสื่อสารกับผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพแทนที่จะสื่อสารผ่าน Email …

Security Vs Privacy Read More »

สรุป พรบ คอม

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560

พ.ร.บ. คอมฯ หรือชื่อเต็มๆ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ถูกใช้กับคอมพิวเตอร์จริงๆ แต่หมายถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก, แล็ปท็อป และอื่นๆ แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้แรกเริ่มเดิมทีเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน ทำไมถึงมีการบังคับใช้เกิดขึ้น? แรกเริ่มของการใช้พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายนี้ พ.ร.บ. คอมฯ ถูกบังคับใช้ในปี 2550 โดยใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ ให้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์นี้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนใหญ่โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายรูปแบบจากการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อย่างที่เข้าใจกันดีว่าเทคโนโลยีไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่เดิม เทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรม และวิถีการใช้งานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์จึงต้องปรับตัวตามการใช้ชีวิตของในปัจจุบัน เมื่อเทียบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มต้นในปี 2550 กับตอนนี้แล้วจะเห็นประเด็นสำคัญของแต่ละ พ.ร.บ. ที่ออกมาตามแต่ละปีแบบนี้ ปี 2550 : ประกาศหลัก อธิบายหลักการโดยรวมของ พ.ร.บ.คอมฯ …

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 Read More »

Log File and Log Management สำคัญยังไงกับ IT Security

IT Security ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดเลยว่าองค์กรที่คุณทำงานอยู่มีขนาดใหญ่ หรือเล็ก ในหลาย ๆ องค์กรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบ Network ในการหาช่องโหว่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และโจมตีจากจุด ๆ นั้น ยกตัวอย่างเช่น หากในองค์กรมี Firewall เป็นกำแพงด่านแรกในการป้องกัน ควรจะต้องมี Soluiton อื่น ๆ ที่เข้ามาปกป้องข้อมูลภาย ในเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็น Vulnerabilities management, intrusion detection และ ระบบที่สามารถบริหารจัดการ Network ได้อย่างมีอิสระ สิ่งที่ผมได้บอกไปข้างต้นสำคัญมากเพราะว่า หากมีแค่ Routers อย่างเดียวแน่นอนได้เลยว่ามันง่ายมากหาก Hacker จะเข้ามาล้วงข้อมูลออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว ถ้าหาก Firewall ไม่ได้อัพเดทเป็นเวลานาน Hacker ก็สามารถใช้ช่องโหว่นี้เข้ามาใน Network ได้ Rogue access points, botnet malware และ social engineering สามารถทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้หากว่าเราไม่ Solution ป้องกันในองค์กรของคุณ Why …

Log File and Log Management สำคัญยังไงกับ IT Security Read More »