สรุป พรบ คอม

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560

พ.ร.บ. คอมฯ หรือชื่อเต็มๆ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในที่นี้ไม่ได้ถูกใช้กับคอมพิวเตอร์จริงๆ แต่หมายถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ตโฟน, โน้ตบุ๊ก, แล็ปท็อป และอื่นๆ แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้แรกเริ่มเดิมทีเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน ทำไมถึงมีการบังคับใช้เกิดขึ้น? แรกเริ่มของการใช้พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายนี้ พ.ร.บ. คอมฯ ถูกบังคับใช้ในปี 2550 โดยใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีสาระสำคัญคือ ให้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์นี้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีส่วนใหญ่โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในหลายรูปแบบจากการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อย่างที่เข้าใจกันดีว่าเทคโนโลยีไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่เดิม เทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรม และวิถีการใช้งานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์จึงต้องปรับตัวตามการใช้ชีวิตของในปัจจุบัน เมื่อเทียบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มต้นในปี 2550 กับตอนนี้แล้วจะเห็นประเด็นสำคัญของแต่ละ พ.ร.บ. ที่ออกมาตามแต่ละปีแบบนี้ ปี 2550 : ประกาศหลัก อธิบายหลักการโดยรวมของ พ.ร.บ.คอมฯ …

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปี 2560 Read More »